Lyst å være med å løfte oss videre innen HMS, kvalitet og bærekraft?

Er du en lagspiller og ønsker å komme inn i et godt arbeidsmiljø? STAMAS er i vekst og søker i den forbindelse deg som brenner for HMS, kvalitetsledelse og bærekraft.

I STAMAS dreier det seg alltid om kvalitet og vi søker derfor etter en person som har god kontroll og en proaktiv tilnærming, som igjen sikrer at både kunder, ansatte og miljøet blir ivaretatt på best mulig måte. Evnen til å se forbedringsmuligheter, være løsningsorientert, sammen med interesse for gode prosesser og optimalisering er viktig for å ha suksess i rollen. Vi jobber kontinuerlig med å bli bedre, og vi ønsker velkommen ombord en som liker utfordringer og tenker fremover. Vi søker derfor etter personer med relevant erfaring som har lyst å bli med på STAMAS laget.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet skal rollen lede og forbedre Stamas innen områdene HMS, kvalitet og bærekraft. Rollen skal være en pådriver og motivator for sikker og kvalitetsmessig god drift, hvor helse- og miljøbelastning søkes minimert. Målsettingen med rollen er å bygge en sterk kultur og forståelse for HMS- og kvalitetsrettet arbeid med bærekraft i fokus.

 • Ansvarlig for at det jobbes systematisk med områdene kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i henhold til standarder selskapene til enhver tid er sertifisert etter eller jobber iht.
 •  Følge opp at de overnevnte områdene blir vedlikeholdt, oppdatert, hensyntatt og etterlevd i øvrige prosesser i Stamas gruppen, herunder fortløpende oppdatering av håndbøker, matriser, beskrivelser, prosedyrer og prosesser.
 • Sikre nøyaktig oppfølging av myndighetskrav, kundekrav, leverandører og rapportering, herunder kunde-, leverandør og myndighetskontakt innenfor eget ansvarsområde.
 • Ansvarlig for planleggingen, gjennomføringen og oppfølgningen av interne og eksterne revisjoner.
 • Planlegging og fasilitering av god risikostyring, risikovurdering, samsvarsvurdering og sørge for gjennomføring av forebyggende HMSK-relaterte tiltak.
 • Overordnet ansvarlig for avviksbehandling og håndteringen av dette i Stamas gruppen.
 • Planlegge, følge opp og lede selskapets krise og beredskapsarbeid, herunder bistå i planleggingen og gjennomføringen av øvelser og trening.
 • Kontakt og oppfølgning av verneombud, tillitsvalgt og bedriftshelsetjeneste, herunder følge opp vernerunder.
 • Jobbe systematisk med arbeidsmiljøet i bedriften for å sikre trivsel og fornøyde ansatte.
 • Jobbe med kompetanseheving av operatører innen fagområdet, samt sikre at Stamas har kontroll og oversikt over kompetansekrav til enhver tid og iverksette tiltak for å dekke et eventuelt kompetansebehov, herunder sertifikater og kurs.
 • Være med å fronte selskapets arbeid innen miljø og bærekrafts.

Du er en strukturert ordensperson, med god teknisk forståelse. Du evner å jobbe selvstendig med også i team, hvor godt samspill og en fleksibel tilnærming er viktig for å lykkes med rollen. Videre vil rollen være en viktig bidragsyter for å løfte STAMAS sitt arbeid og standarder for området. Vi ser derfor etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Høyrere relevant utdannelse innen HMS og kvalitetsledelse, erfaring kan kompensere for mangel på formell utdannelse.
 • Relevant erfaring og god prosessforståelse fra HMSK området.
 • Erfaring med risiko, kvalitetsledelse og revisjoner vil være en fordel.
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidshverdag med et godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger. Vårt motto er at vi tar morgendagens tøffe jobber sammen, hvor vi vil gjøre alt for at våre ansatte skal lykkes! Her vil rollen være en utrolig viktig brikke i vår videre satsning for å sikre både fornøyde ansatte og fornøyde kunder. Høres dette interessant ut? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ønsker du ytterligere opplysninger om jobben, ring Pål Svanes på 934 88 114. Send oss CV og søknad og fortell gjerne kort hvorfor du vil passe i akkurat denne jobben. 

Arbeidsgiver:

Stamas Solutions AS

Stillingstittel
HMSK og Bærekraftsansvarlig

Frist
28.12.2022

Ansettelsesform
Fast

Finnkode
284109022

Søk på stillingen her:

Navn
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 256 MB.
  Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.